Här kommer jag allt eftersom att fylla på med en massa olika bowlingtermer och samtidigt försöka översätta dem till svenska.
Är det något du saknar eller tycker verkar helt upp mot väggarna, ja vänligen släng iväg ett mejl till tomas@teamtuba.se

ARROW: Pilar. Sitter 7 stycken markerade mellan ca 15-17 fot ut i banan.
APPROACH: Ansats. Den delen som ligger före banan.
AXIS ROTATION: Antal grader du vrider på handen vid släppet. Mäts från fingrarnas position. 0 grader = end over end (rakt bakom) , 45 grader = medel med sida , 90 grader = mycket på sidan.
BACKEND: Slutdelen av banan.
BALANCE HOLE: Balans/Vikt/Extra hål. Mer/mindre flare = tidigare/senare sväng.
BALL JAM: Klotstopp.
BALL RETURN: Klotretur.
BABY SPLIT: Kägeluppställningen 3-10 eller 2-7.
BOARD: Ribba. Finns 39 stycken på en bana.
BOW-TIE: Punkt där flare-ringarna (rullränderna) går ihop.
BREAK POINT: En punkt i banan där ditt klot avviker från sin linje mot käglorna.
BREAK POINT ARROWS: Brytpunktspilar. Markeringar i banan som sitter 40 respektive 45 fot ner på banan.
BROOKLYN: En träff på fel sida av strajkfickan vid käglorna. Se även Crossover.
CG: Center of gravity (tyngsta punkten), 3:e viktigast vid borrning av asymmetriska klot, 2:a viktigaste vid symmetriska klot)
CENTER LINE: Den linje som går vertikalt från mitten av ditt grepp (span) ut mot vertikala axis linjen (VAL).
CROSSOVER: En träff på fel sida av strajkfickan vid käglorna. Se även Brooklyn.
CROSSOVER STEP: Det första steget i en 4-stegsansats eller det andra steget i en 5-stegsansats.
DEAD WOOD: Kägla eller käglor som ligger kvar i rännan eller på kägelbordet efter ett slag.
EDGE: Kant. Term som kan användas när man spelar extremt långt ut på kanten av banan.
FLARE: Rullränder som har olika bredd och mängd beroende på spelare och klot.
FOLLOW THROUGH: Rörelse efter släpprörelsen. Bör vara mot käglorna du siktar mot.
FOUL LINE: Övertrampslinje. Den linje som avgränsar ansatsen och banområdet.
FRONT Början av banområdet. Kallas vanligtvis för ilägget.
GREEK CHURCH: Kägeluppställningen 4-7-9-6-10 eller 6-10-4-7-8.
GRIP LINE: Grepplinjen, går rakt över tumhålet och mellan fingerhålen.
GUTTER: Ränna. Finns en på var sida om banan.
GUTTER SHOT: Ett slag där klotet rullar ner i rännan. Ibland nämns även denna term när spelet är väldigt långt ut på kanten.
MB: Mass Bias, vikt i speciell del av kärnan som gör kärnan osymmetrisk (2:a viktigast vid borrning).
MB-DIFF: Talar om hur stark Mass Bias är (0.001-0.030), MB fungerar som en extra hävarm/motor till kärnan.
MESSENGER: En kägla som sveper över kägelbordet (pin deck) och tar med sig den eller de käglor som står kvar.
MIDLANE:: Mittdelen av banområdet.
PAP: Positive Axis Point, punkt/axel som klotet rullar runt.
PIN: Toppen/centrum på viktblocket, viktigast vid borrning! Placeras på olika avstånd från PAP beroende på hur mycket kärnan ska hjälpa klotet att svänga och om klotet ska svänga tidigare eller senare.
PIN DECK: Kägelbordet. Det område längst ner på banan där käglorna står.
PIN-PAP: Avståndet mellan PIN & PAP efter borrning (3 3/8” starkast).
PITCH: Vinkel på tum och fingerhålen. Kan vara framåt (forward), bakåt (reverse) eller åt höger respektive vänster sida.
PIVOT STEP: Det näst sista steget i ansatsen.
POCKET: Strajkfickan. Mellan kägla 1-3 för högerhänta respektive 1-2 för vänsterhänta.
POCKET HIT: När klotet träffar strajkfickan.
RACK: Term när samtliga 10 käglor står uppställda.
RG: Radius of Gyration, talar om hur mycket och när kärnan/bollen vill hjälpa till att svänga. Får vara mellan 2.40-2.60, vanligast mellan 2.46-2.60
RG-Diff: Talar om hur mycket flare klotet ungefär kommer att ha. Vanligt mellan 0.020-0.060. Ju högre ju mer flare.
SIDE PITCH: Sidvinkel, vilken vinkel i sidled man har på t.ex. tumhålet eller fingerhålen.
SPECS: Greppschemat. Där ditt grepp står beskrivet med t.ex. längd, vinklar, storlek på borrhål m.m.
SPAN: Greppet och dess längd.
STANS: Uppställning vid starten av din ansats.
SUPER WASH OUT: Kägeluppställningen 1-2-4-6-10 alternativt 1-3-6-4-7.
TRACK: Område i banan där merparten av kloten oftast rullar. Idag mellan ribba 7-13.
TOP WEIGHT: Toppvikt. Viktskillnaden mellan topp och botten på klotet.
VAL: Vertical Axis Line (Vertikala Axis Linje), linje genom PAP parallellt med center line.
WASH OUT: Kägeluppställningen 1-2-6-10 alternativt 1-3-4-7.